Kritisch lezen: hoe lees je een wetenschappelijk artikel?

Een wetenschappelijk artikel omvat soms weinig pagina's maar heeft meestal een hoge informatiedichtheid. Het vergt dus wel wat moeite van de lezer.

Algemene tips

 • Onderscheid artikels met een "correlatief" verband (iets lijkt een effect op iets anders te hebben; statistisch verband) van die met een "causaal" (oorzakelijk) verband.
 • Maak aantekeningen terwijl je leest zodat je de draad niet kwijtraakt.
 • Ken je een woord niet? Zoek het op en schrijf de betekenis op.
 • Snap je een zin niet? Schrijf hem op, lees (een deel van) het artikel waar naar wordt verwezen of ga in de rest van het artikel op zoek naar de bedoeling ervan.

Leesvolgorde

Heb jij je (nog) geen eigen volgorde van lezen eigengemaakt? Hou dan vooralsnog onderstaande volgorde aan (die afhankelijk van het desbetreffende artikel al dan niet toepasselijk is):

 1. Begin met "Titel en abstract" en bepaal op basis daarvan of het interessant genoeg is om verder te lezen.
 2. Vervolg met "Introduction" (achtergrondinformatie; doel; onderzoeksvragen; aanpak). Vat dit in een paar punten samen en noteer zeker de onderzoeksvra(a)g(-en).
 3. "Discussion" (onderzoeksvragen; aanpak; verklaring; achtergrondinformatie; doel; vervolgstappen). Maak hierbij aantekeningen met bijzondere aandacht voor de interpretaties en conclusies.
 4. Bestudeer nu de "Results" (tabellen, figuren). Schrijf in jouw aantekeningen eerst enkel op wat de resultaten zijn, pas daarna wat ze betekenen.
 5. Onder "Material & Methods" lees je hoe de resultaten zijn verkregen.
 6. Maak met jouw aantekeningen een (visueel, grafisch) overzicht van het artikel waarbij je verbindingen maakt tussen de verschillende items.
 7. Is jouw overzicht (naar jouw mening) compleet? Lees dan nu de "Abstract" opnieuw en verifieer of je alles dat erin staat nu begrijpt en of jouw punten en verbindingen overeen komen met die van de onderzoekers.  

Wil je meer lezen over het bestudeerde onderwerp? Kijk dan bij de "References" voor verwante artikelen.

Bronvermelding

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 augustus 2023 11:38