Parafraseren: hoe doe je dat?

Je parafraseert wanneer je het idee of de ideeën van een andere auteur in je eigen woorden uitlegt, vaak met toegevoegde context.

 

  • Bepaal de hoofdgedachte. Het thema is meestal één woord, bijvoorbeeld de klucht. De hoofdgedachte kan dan zijn: de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel is niet altijd vanzelfsprekend geweest.
  • Parafraseer: De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)
  • Soms kan het nuttiger zijn om te citeren. Ga na of een citaat een meerwaarde biedt voor jouw tekst.
  • Vermeld altijd de bron na de geparafraseerde zin of alinea. Zorg ervoor dat er geen verwarring mogelijk is.

 

Taaltips

Met de volgende woorden/zinnen kunt je parafrases aangeven en zo plagiaat voorkomen:

  • Volgens X, ...
  • Onderzoek van X suggereert dat ...
  • X merkt op / stelt vast / constateert dat ...
  • Het onderzoek van X benadrukt / illustreert / concludeert dat ...
  • In een artikel van X, ...
  • In hun studie betoogt / suggereert / beweert / toont aan / dat ...

Probeer informeel taalgebruik te vermijden, zoals bijvoorbeeld: geloven, houden van, horen, leuk vinden, proberen, ...

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 april 2024 15:09