BHA: Bibliography of the History of Art (Getty)

De BHA (Bibliography of the History of Art) is een bibliografische databank die publicaties omvat rond Europese en Amerikaanse beeldende kunsten, gepubliceerd tussen 1975 en 2007. De opvolger van deze databank is de IBA (International Bibliography of Art) waarin records vanaf 2007 tot heden worden opgenomen.

Toegang

Deze databank is vrij toegankelijk.

Zoekoperatoren

  • Je kan de Booleaanse operatoren AND OR NOT gebruiken.
  • In de Advanced search kan je opgeven in welk veld de zoekterm moet voorkomen, alsook de publicatiedatum (desgewenst in een 'range').
  • ? vervangt 0,1 of meerdere letters.
  • Termen die je wil samenhouden, zet je tussen aanhalingstekens, bv "american impressionism".
  • In de zoekresultaten kan je links met de facetten verfijnen, bv op onderwerp, publicatietitel of taal. 

Export

Klik op ... bovenaan rechts in een resultaat om een keuze te maken uit het menu 'Show actions options'

  • om direct een copy/paste citatie te genereren, kies je 'Citation'. Je hebt de keuze tussen verschillende stijlen.
  • om te exporteren naar Endnote, kies je 'Endnote web.'
  • om te exporteren naar een RIS-bestand in je gewenste bibliografische software, kies 'RIS'.

Bij Zotero kan je de browser plugin gebruiken; je kan (bij meerdere resultaten) aanvinken welke je wil opnemen.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 8 mei 2024 15:35