NVivo

NVivo, een softwareprogramma voor sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek, is het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel inzetbaar in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen.

NVivo voor kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse gebeurt vandaag vrijwel standaard met de hulp van een softwareprogramma. Kwalitatieve software ondersteunt de kwalitatieve onderzoeker, maar neemt nooit hun hand- en hoofdarbeid over. Een goed inzicht in de mogelijkheden van een kwalitatief softwareprogramma helpt om tijd vrij te maken voor de analyse zelf. 

Met het programma kan je basisvaardigheden uitvoeren, zoals gegevens beheren, werken met memo’s en kwalitatieve data coderen. Je kan het zowel gebruiken voor tekstuele gegevens (zoals interviews en focusgroepen) als voor audiovisueel materiaal (geluid, video en beelden). Het biedt ook meer gevorderde analyse-instrumenten, zoals case coderen, queries, matrices en modellen (maps).

NVivo aan UGent

UGent heeft een licentie voor NVivo Academic (What's new in NVivo 12). Je vindt het programma in Athena bij de Apps.

Op de helpdesk van DICT vind je verdere informatie over toegang buiten Athena.

NVivo zelfstudie

Binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent is een e-learningmodule over de basis van ‘Qualitative methods’ uitgewerkt die op Ufora te raadplegen is. Bijkomend helpen deze twee presentaties je op weg:

Bronvermelding

Mortelmans, Dimitri. Kwalitatieve Analyse Met Nvivo. 2e herwerkte druk. Leuven: Acco, 2017.


Laatst aangepast 11 augustus 2023 12:05