Onderzoek: fasen in een onderzoekstraject

Een onderzoekstraject kent verschillende fasen, waarvan het exacte aantal varieert, omdat onderzoek geen "rechttoe rechtaan-proces" is.

 

Het onderstaande 10-stappenplan voor onderzoekswerk kan hierbij als leidraad dienen:

 

1. keuze en verkenning van het onderwerp

2. identificatie van de belangrijkste topics

3. formuleren van de onderzoeksvraag

4. opmaak van een onderzoeksdesign

5. grondige literatuurstudie 

6. verfijnen van onderzoeksvraag en -design

7. tussenstand en onderzoeksethische aspecten

8. verzamelen van gegevens

9. analyse van gegevens

10. rapporteren en analyseren

Bronvermelding

Coninckx, Daniël, Luc Van Ootegem, and Elsy Verhofstadt. Praktijkboek Bronnen Zoeken, Vinden En Verwerken Online/offline : Met Onderzoeksvoorbeelden Voor Diverse (bedrijfs)economische Domeinen. Tielt: Lannoo, 2012.

Meer tips


Laatst aangepast 26 mei 2023 15:36