Historical Abstracts (Ebsco)

Historical Abstracts is een bibliografische databank voor wereldgeschiedenis van 1450 - heden, en bevat wetenschappelijke geschiedkundige tijdschriften in meer dan 40 talen vanaf 1955.

Toegang

Deze databank is volledig toegankelijk binnen het UGentNet.

Zoekoperatoren

In alle databanken op het Ebsco-platform kan je Booleaanse operatoren gebruiken om je zoekopdracht breder (OR) of specifieker (AND / NOT) te maken. Als je binnen één zoekopdracht verschillende operatoren combineert, gebruik je best haakjes om de volgorde van de bewerkingen binnen jouw zoekopdracht te controleren.

Er zijn ook verschillende wildcards mogelijk:

de asterisk (*) kan je gebruiken:

 • na de stam van een woord: om het woordeinde te vervangen. Met comput* zoek je naar computer, computing, computers, etc.;
 • binnen één woord: om meerdere letters te vervangen;
 • tussen twee woorden: om één woord te vervangen.

 

met de hash (#) wildcard kan je één extra letter opvangen bij een alternatieve spelling. Zo kan je met colo#r zowel naar color als naar colour zoeken. 

Met een vraagteken (?) kan je één letter vervangen. Zo zoek je met ne?t naar next, neat, nest, etc.

Je kan binnen één zoekopdracht ook verschillende wildcards met elkaar combineren. Wildcards kan je niet gebruiken in zoekopdrachten in het Chinees, Japans en Koreaans.

Exact Phrase Search: je kan termen samenhouden binnen een zoekopdracht door ze tussen aanhalingstekens te zetten (vb. "social media").

Proximity search is mogelijk (ook gecombineerd met Booleaanse operatoren):

 • Met de Near-operator (N) kan je bepalen hoever twee woorden van elkaar verwijderd mogen voorkomen. Zo vind je bij French N5 couture (max. 5 woorden tussen begin-en eindterm) zowel 'French couture' als 'French designers of post-war haute couture'.
 • Met de Within-operator (W) kan je bepalen hoe ver twee woorden van elkaar verwijderd mogen voorkomen, in de volgorde die je opgeeft. Zo vind je bij French W5 couture wel 'French designers of post-war haute couture', maar niet 'Haute couture and French luxury magazines'.

In de zoekresultaten kan je links met de facetten verfijnen, bv op peer review, onderwerp, publicatietitel of taal.

In de Advanced search kan je opgeven in welk veld de zoekterm moet voorkomen, alsook de publicatiedatum (desgewenst in een range). Je kan ook limiteren op type bron, taal, plaats van publicatie.

Export

Kies rechts Cite voor verschillende referentiestijlen (o.a. APA, Chicago, MLA, etc.).
Je kan een referentie importeren in Endnote of Zotero door in de rechterkolom Export te kiezen, daar een RIS-formaat te selecteren en op Save te klikken. Bij Zotero kan je ook de browser plugin gebruiken.

Alerts & bewaren van zoekopdrachten

Zoekopdrachten worden binnen een sessie opgeslagen, je kan ook je zoeksets combineren.

Om zoekopdrachten te bewaren of alerts te creëren moet je eerst zelf een gratis account aanmaken. Met dat account kan je in alle databanken op het Ebsco-platform.

Een zoekopdracht kan je tijdelijk of permanent bewaren, of je kan er een alert mee creëren. Hiervoor ga je bij Search History/Alerts naar Save Searches / Alerts. De frequentie van de alerts kan je zelf bepalen.

Tips

 • Om een artikel fulltext terug te vinden, kies de knop Check for Full Text.
 • Bij de zoekresultaten vind je links onderaan een chatvenster om contact op te nemen met de UGent-bibliotheek.
 • Bij het verfijnen op het datum-facet kan je een balk aanklikken, zo krijg je een range.
 • Met de Historical Period Limiter kan je zoeken op de historische periode van de gebeurtenis die beschreven wordt in het artikel. Je kan dus een start year en een end year instellen. Daarnaast kan je ook het tijdperk (era) instellen:  c.e. (common era of AD of na Chr.) en b.c.e. (before the common era of BC of voor Chr.) Stel je geen tijdperk in, dan zoek je automatisch op c.e. De records die in jouw resultatenlijst verschijnen kunnen ook meer dan één historische periode beschrijven. Bijvoorbeeld:
  • 1950 c.e. - 1960 c.e. zoekt naar de periode tussen 1950 en 1960 met inbegrip van alle gebeurtenissen die een deel of het geheel van deze historische periode omvatten (bijvoorbeeld, een artikel over de tijdspanne 1900-1999 zal in de bovenstaande zoekactie worden opgenomen).
  • 1950 c.e. in het eerste invoerveld (start year) geeft resultaten van 1950-heden.

  • 2000 c.e. in het tweede invoerveld (end year) geeft alle resultaten tot het jaar 2000

  • 1929 c.e. - 1929 c.e. alle resultaten m.b.t. het jaar 1929 én alle resultaten waarvan het bereik dit jaar omvat.

Meer informatie

Introduction to Ebsco Host Tutorial

Advanced Searching on Ebsco Host tutorial

 

 

Bronvermelding

Ebsco Help-pagina

 


Laatst aangepast 6 november 2023 15:20