Evidence-based richtlijn: hoe een kwaliteitsvolle richtlijn opstellen?

Wat is een evidence-based richtlijn?

Een evidence-based guideline (ofwel: een richtlijn voor de klinische praktijk) is een systematisch opgestelde verklaring die aanbevelingen bevat om artsen, patiënten, zorgverleners of beleidmakers te helpen bij het nemen van beslissingen over passende gezondheidszorg in specifieke klinische omstandigheden met als doel om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.

Een richtlijn voor de klinische praktijk is gebaseerd op een systematisch onderzoek van wetenschappelijk bewijsmateriaal en op een beoordeling van de voordelen en nadelen van alternatieve zorgopties.

Dergelijke richtlijnen zijn geen vaste protocollen die gevolgd moeten worden. Maar ze zijn bedoeld om algemeen aanbevolen interventies te omschrijven, die vervolgens kunnen worden overwogen door de stakeholders.

Voor meer informatie zie Clinical Practice Guidelines We Can Trust.

Hoe stel ik een betrouwbare klinische praktijkrichtlijn op?

Om betrouwbaar te zijn, moet een richtlijn aan de volgende eisen voldoen:

  • Het bewijsmateriaal moet systematisch zijn onderzocht en geëvalueerd.

  • Het team dat aan de richtlijn werkt dient te bestaan uit een multidisciplinair panel van experts en vertegenwoordigers.

  • Patiëntengroepen en patiëntenvoorkeuren zijn meegenomen bij het opstellen van de richtlijn.

  • Het proces dient expliciet en transparant te zijn.

  • De richtlijn moet worden heroverwogen en herzien wanneer belangrijk nieuw bewijsmateriaal wijzigingen rechtvaardigt.

Checklists

Gebruik de AGREE Reporting Checklist of de Guidelines International Network/McMaster Guideline Development Checklist om de stappen binnen het ontwikkelingsproces van de richtlijn uit te stippelen en op te volgen.

Om de kwaliteit van een richtlijn te beoordelen, zie Evidence-based richtlijn: hoe kan je de kwaliteit van een richtlijn beoordelen?.

Je kan ook contact opnemen met het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) voor advies en ondersteuning bij het maken en publiceren van richtlijnen in het domein van de geneeskunde en gezondheidszorg. Het KCGG organiseert ook workshops over evidence-based richtlijnen. Zie Workshops – KCGG, waar je ook materiaal van vorige sessies kan raadplegen.

Bronvermelding

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 25 augustus 2023 14:04