Evaluatie van onderzoek: wat is DORA?

De San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) is een wereldwijd initiatief bedoeld om richting te geven aan de manier waarop onderzoek bij aanwervingen en promoties en bij toekenningen van projectfinanciering wordt geëvalueerd. Sedert 2012 kunnen alle actoren die betrokken zijn bij de evaluatie van onderzoek DORA ondertekenen. De ondertekenaars van DORA engageren zich in het bijzonder om (1) open en transparant te evalueren, (2) rekening te houden met diverse vormen van onderzoeksoutput en impact, en (3) de kwaliteit van een onderzoek niet af te leiden uit het tijdschrift waarin (of de uitgeverij waarbij) het onderzoek werd gepubliceerd.

De Universiteit Gent heeft DORA ondertekend in 2020 en gaat daarmee het engagement aan om de aanbevelingen die zijn gericht aan de onderzoeksinstellingen en -financiers te implementeren. Dit engagement maakt integraal deel uit van het engagement van de UGent om onderzoek op een verantwoorde manier te evalueren.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 4 september 2023 08:09