Bronnen: primaire, secundaire en tertiaire bronnen

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn bronnen geschreven (of gemaakt) door een oorspronkelijke auteur. Bij de exacte wetenschappen zijn dat labologboeken, artikels waarin je je onderzoek uiteenzet, de data die je hebt verzameld, enz. Voor literatuurwetenschappen zijn dat romans, gedichten, theaterteksten, enz. Ook voorwerpen kunnen primaire bronnen zijn, zoals schilderijen, archeologische voorwerpen, enz.

Wat zijn secundaire bronnen?

Secundaire bronnen zijn bronnen die verwijzen naar de primaire bron en erop verderbouwen. Bij de exacte wetenschappen zijn dat recensies van artikels (review articles). In de literatuurwetenschap zijn dat werken over literaire werken, bv. een analyse van de romans van Toni Morrison.

Wat zijn tertiaire bronnen?

Tertiaire bronnen dienen als een overzicht van wat je in primaire en secundaire bronnen kan vinden. Denk aan encyclopedieën, woordenboeken, gidsen, bibliografieën, enz. In academisch onderzoek refereer je beter aan een primaire of secundaire bron dan een tertiaire bron.

Wanneer gebruik je welke bronnen?

Voor je aan je zoektocht naar informatie begint, loont het om na te gaan welke soort bronnen je nodig hebt. Moet je je onderzoeksveld nog helemaal verkennen? Dan zijn secundaire bronnen het interessantst; recensies van artikels en van monografieën (boeken over een specifiek onderwerp geschreven door een of meer onderzoekers) kunnen je snel wegwijs maken zonder dat je volledige studies moet lezen om te achterhalen hoe relevant ze zijn voor jouw onderzoek.

Zodra je een overzicht hebt van je onderzoeksdomein kan je dieper gaan. Je kan de primaire bronnen lezen die je vond in de recensies, zoals wetenschappelijke monografieën, maar ook theaterteksten, data van collega-onderzoek.st.ers, enz. Bij de exacte wetenschap zal je minder monografieën vinden. Het zijn de primaire bronnen die je het best citeert in je onderzoekspaper.

Ten slotte kan je via wetenschappelijke artikels de vinger aan de pols houden. Wetenschappelijke artikels geven een actueel beeld van de huidige stand van zaken in je onderzoeksveld, meer dan monografieën. Dit omdat artikels sneller gepubliceerd worden dan volledige boeken.

 

Bronvermelding

Universiteit Groningen. (z.d.). Alles over bronnen. Geraadpleegd 17 november 2023 via https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/pws-hulp/fase3/alles-over-bronnen

Universiteit Gent. (z.d.) Hoe gebruik je bronnen? Galileo. Geraadpleegd op 30 november 2022 via https://www.galileo.fbw.ugent.be/schrijven/hoe-gebruik-je-bronnen/

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 17 november 2023 15:01