Oxford bibliographies in Classics

De Oxford Bibliographies in Classics is een digitale bibliografie die beheerd wordt door vakspecialisten. De bibliografie bevat ‘artikels’ (lemmata) over thema's, begrippen en personen die verband houden met Klassieke geschiedenis. In de afzonderlijke 'artikels' krijg je een overzicht van wat het onderwerp inhoudt, en verwijzingen naar gespecialiseerde literatuur (referentiewerken, overzichtswerken, verzamelwerken, etc.) over het onderwerp.

Toegang

Deze databank is volledig toegankelijk binnen het UGent netwerk (UGentNet).

Zoekoperatoren

Je kan alfabetisch op de lemma's zoeken, een simple search of advanced search uitvoeren. In de zoekbalken kan je Booleaanse operatoren AND, OR en NOT gebruiken om zoektermen met elkaar te combineren.

Zet termen die je wil samenhouden tussen dubbele aanhalingstekens (exact phrase search).

*/? wildcards, and Boolean operators AND/OR/NOT/NEAR, werken allemaal in Oxford Bibliographies.

 

Bronvermelding

Oxford Bibliographies user guide

Meer tips


Laatst aangepast 22 mei 2024 18:29