Author Accepted Manuscript (AAM): wat is het?

Een AAM (auteur accepted manuscript) is een specifieke versie in de publicatiecyclus van een wetenschappelijke publicatie, meestal een tijdschriftartikel.

De AAM kan vaak legaal Open Access beschikbaar worden gesteld via Biblio (indien nodig na een embargo). Daarom is het belangrijk om de AAM te kunnen onderscheiden van andere versies van een publicatie.

De publicatiecyclus

Een wetenschappelijke publicatie doorloopt meestal verschillende versies voordat het uiteindelijk wordt gepubliceerd.

 • Het publicatieproces begint met een manuscript dat wordt ingediend voor publicatie, in overeenstemming met de eisen van de uitgever.
 • Het oorspronkelijke manuscript wordt vervolgens meestal herzien tijdens één of meer rondes van peer review, totdat het officieel wordt geaccepteerd voor publicatie (d.w.z. de AAM).
 • Vervolgens formatteert, zet en redigeert de uitgever het geaccepteerde manuscript en laat het proeflezen.
 • Het eindresultaat is de definitieve gepubliceerde versie, ook wel de version of record (VoR) genoemd.

Voor een enkel artikel dat door het publicatieproces is gegaan, bestaan er dus meerdere versies, en deze verschillen van elkaar in kleine of grote mate.

AAM: definitie

De NISO/ALPSP Journal Article Version Technical Working Group definieert de AAM formeel als volgt:

The version of a journal article that has been accepted for publication in a journal. A second party (…) takes permanent responsibility for the article. Content and layout follow publisher’s submission requirements.” (NISO-RP-8-2008, p. 2)

AAM: alternatieve namen

Het Author Accepted Manuscript is ook bekend onder verschillende alternatieve namen. 

Engels

 • Accepted manuscript (AM)
 • Accepted version
 • Author’s accepted manuscript
 • Author’s manuscript
 • Final author version
 • Post-refereed print
 • Postprint (version)

Nederlands

 • Auteursversie
 • Geaccepteerde versie

AAM: hoe herken je het?

Een AAM-versie van een tijdschriftartikel heeft nog geen copy-editing, zetwerk en copyright-markering van de uitgever ondergaan. Met andere woorden, het AAM is de FINALE versie, NADAT peer review en de bijbehorende correcties hebben plaatsgevonden.

De gemakkelijkst te herkennen AAM's zijn eenvoudige tekstbestanden (bv. een PDF- of Word-document), zonder opmaakkenmerken. Ergens in het document kan letterlijk 'geaccepteerd manuscript' staan, maar dit is niet noodzakelijk. Documenten met het label 'pre-proof' en documenten met ArXiv identifier (alleen als ze gekoppeld zijn aan een gepubliceerd A1 of A2 artikel) worden ook beschouwd als AAM's.

Sjablonen

Soms lijkt een AAM al een beetje op de gepubliceerde versie, omdat de auteurs een uitgeversjabloon moesten gebruiken bij het indienen van hun manuscript.

Kijk uit naar de volgende visuele aanwijzingen om een AAM te herkennen:

 • Geen tijdschrift/uitgeverslogo
 • Geen citatiegegevens (paginanummers, nummer/volume, DOI)
 • Geen copyrightvermelding of een onvolledige copyrightvermelding (bijv. © 20xx *naam uitgever*)

Vergelijk bijvoorbeeld de gepubliceerde versie (eerste) en de AAM (tweede) van hetzelfde tijdschriftartikel hieronder.

 

Geen AAM

Er zijn verschillende documentversies die op de AAM lijken, maar het niet zijn. Kijk uit naar de volgende visuele aanwijzingen om een VALSE AAM te herkennen:

 • document met track changes, commentaar en/of annotaties nog zichtbaar
 • label of vermelding 'preprint'/'for peer review'/'pre-publication version' (tenzij het document een peer review heeft ondergaan en dienovereenkomstig is aangepast)
 • label 'proefdruk' (een proefdruk is een andere versie die wordt gemaakt als onderdeel van het publicatieproces, inclusief tekstcorrectie en zetwerk van de uitgever).
 • label 'early view', tijdschrift/uitgeverslogo, citatiegegevens (paginanummers, nummer/volume, DOI)
 • copyrightvermelding

Bronvermelding

The content and images for this research tip are adapted from M. Garnier (March 27, 2018), Manuscript detectives - submitted, accepted, or published? Licenced under CC BY 4.0.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 16 februari 2024 09:46