EU funding: Open Research Data in ERC projects - H2020

European Research Council (ERC) volgt het Open Sciencebeleid van Horizon2020. Dit bestaat uit een Open Access mandaat voor publicaties en een Open Research Data Pilot voor onderzoeksdata.

Wat houdt de Open Research Data Pilot in?

Open data is data die vrij gebruikt, herbruikt en opnieuw verspreid kan worden door iedereen, hoogstens beperkt door de voorwaarde dat de originele bron wordt vermeld en de data opnieuw verspreid worden onder dezelfde open licentie.

De ERC volgt de Open Research Data Pilot van de Europese Commissie om research data FAIR te maken (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). Er zijn twee hoofdpijlers in de pilot: het ontwikkelen van een Data Management Plan (DMP) en, indien mogelijk, het openstellen van onderzoeksdata.

De vereisten van de pilot zijn de volgende:

  • Het opstellen en up-to-date houden van een Data Management Plan (DMP). Dit is dus een dynamisch document dat uitlegt hoe data verzameld, gecureerd, opgeslagen en raadpleegbaar wordt gemaakt tijdens en na het project.
  • Het opladen van onderzoeksdata in een data repository.
  • Data openlijk toegankelijk maken voor derden zodat deze gemijnd, benut, gereproduceerd en verspreid kunnen worden. 
  • Beschikbaar maken van informatie of tools die nodig zijn om de onderzoeksresultaten te valideren.


De pilot heeft betrekking op:

  • Alle data en metadata nodig om de resultaten in publicaties te valideren.
  • Andere gecureerde en/of ruwe data (en metadata) zoals gespecifieerd in het DMP.


Kosten voor data management zijn aanvaardbare kosten gedurende het project onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de grant agreement.

De volledige richtlijn kan je vinden in de Implementations of OA to publications and Research data van de ERC.


Neemt jouw project deel aan de pilot?

Vanaf 2017 is deelname aan de Open Research Data Pilot de standaardoptie, opting-out blijft evenwel mogelijk. Als jouw project startte voor deze datum, check dan artikel 29.3 in jouw grant agreement.

Hoe te voldoen aan de eisen?

Stap 1: Stel een DMP op

Stel je eerste versie van een DMP op binnen de eerste 6 maanden van het project. Vervolgens wordt een update verwacht bij belangrijke wijzigingen in het project, bij periodieke evaluaties en bij de finale beoordeling. ERC heeft een sjabloon voorzien om een DMP op te stellen. Je kan dit sjabloon ook vinden in DMPonline.be, de online tool die helpt bij het schrijven van DMP’s. Log in met je UGent account, maak een nieuw plan aan en kies voor ‘European Commission (Horizon 2020)’ als funder. Naast richtlijnen van de UGent, kan je ook het vakje aanvinken voor extra tips van DCC (Digital Curation Centre). Je vindt meer informatie over het schrijven van een DMP onder de tip “How do I write a Data Management Plan?”.

Stap 2: Zoek een research data repository

Een data repository is een digitaal platform voor het opslaan, archiveren, beheren en delen van data en hun metadata.  Zoek bij voorkeur een disciplinaire research data repository die past bij de noden van je data. Een overzicht van repositories is te vinden op Re3data of FAIRsharing.org. Als er geen disciplinespecifieke repository beschikbaar is, zijn multidisciplinaire repositories zoals Zenodo ; Open Science Framework (login via UGent); EUDAT’s B2Share of figshare een goed alternatief.

Stap 3: Data opslaan en beschikbaar maken

Upload je datasets in een data repository samen met alle informatie nodig om de data toegankelijk te maken en te begrijpen: metadata en eventueel ook tools, scripts, lab notebooks, documenten…. Selecteer een open licentie, zoals een creative commons license, voor de datasets die opengesteld kunnen worden.

(Gedeeltelijke) opt-out


De Open Research Data Pilot is een flexibele pilot waarbij elk project de mogelijkheid heeft om voor een opt-out te kiezen. Dit kan op elk moment: zowel tijdens de applicatiefase, de voorbereidingsfase als na het ondertekenen van de overeenkomst. Een volledige opt-out is echter vaak niet nodig. Elk project kan kiezen welke datasets open beschikbaar kunnen worden gemaakt.  Zelfs als er oorspronkelijk gedacht werd om bepaalde datasets open te maken, kan er later worden beslist om een deel of de gehele dataset niet vrij te geven, bijvoorbeeld als er commerciële toepassingen mogelijk zijn en je plant een patent aan te vragen. Als je van plan bent een of meerder datasets gesloten te houden, moet je deze beslissing rechtvaardigen in je DMP.


Meer informatie

Alle nodige informatie vind je in de ERC's Guidelines on Implementation of OA to Scientific publications and Research data of op de webite van de ERC grants and OA.

Het sjabloon voor het opstellen van een DMP volgens de richtlijnen van de ERC vind je hier: ERC Data Management Plan template

De universiteitsbibliotheek geeft advies bij DMPs in het kader van H2020 en ERC. Voor vragen of feedback op je DMP, stuur ons gerust een email.

 

Bronvermelding

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 30 oktober 2023 11:27