Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn.

Generieke richtlijnen

 • Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen om betrouwbare tijdschriften en uitgevers te selecteren.
 • Hebben (vele) betrouwbare peers ook gepubliceerd in het tijdschrift? Wie zijn de editors van het tijdschrift?
 • Sponsort een wetenschappelijke vereniging het tijdschrift?
 • Is het tijdschrift lid van COPE (Committee on Publication Ethics)? Volgt het de Core practices?
 • Heeft de uitgever of het tijdschrift de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) getekend?
 • Behoort de uitgever of het tijdschrift tot de ondertekenaars van het Transparency & Openness Promotion Initiatief (TOP)?
 • Hebben Web of Science of de VABB-lijst het tijdschrift opgenomen?
 • Voor onderzoekers in de levenswetenschappen: JANE (Journal/Author Name Estimator) stelt mogelijke tijdschriften voor op basis van de titel of het abstract van een artikel.

Open access tijdschriften

Enkele bijkomende tips om kwalitatieve open access tijdschriften te vinden:

 • Is het tijdschrift opgenomen in de Directory of Open Access Journals, DOAJ? DOAJ toetst elk tijdschrift aan de Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
 • Behoort de uitgever tot the Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA) en voldoet het met andere woorden aan de criteria voor lidmaatschap?
 • Is het tijdschrift populair in je discipline? Je kan dat controleren door gebruik te maken van Web of Science: zoek op een bepaald onderwerp in WoS, klik bij de resultatenpagina op de 'Open Access' filter links op je scherm (kies gold or bronze), analyseer de zoekresultaten om te zien in welke open access journals je peers publiceren. Ongeveer 10% van de tijdschriften opgenomen in WoS is een open accesstijdschrift.

Peer-reviewed open access journals zijn op zich even betrouwbaar als klassieke, toll access journals. Sommige hanteren een business model waarbij een Article Processing Charge (APC) aan de auteur wordt aangerekend. Jammer genoeg trekt dat online uitgevers aan die dat model misbruiken. Er zijn diverse meldingen van zowel tijdschriften als uitgeverijen die enkel uit zijn op het geld van auteurs en geen ambitie hebben om het wetenschappelijke werk aan degelijke peer-review te onderwerpen, om de wetenschappelijke integriteit van de publicaties te bewaken of om het werk via gepaste kanalen te verspreiden. Men verwijst naar zulke tijdschriften als 'predatory journals'. UGent beveelt aan dat onderzoekers niet ingaan op verzoeken van zulke twijfelachtige organisaties om bij hen te publiceren, te reviewen of te adverteren. Ook bij evaluaties van cv's wordt aanbevolen om publicaties bij die uitgevers of tijdschriften aan extra kwaliteitscontrole te onderwerpen.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 5 februari 2024 09:38