D-nummer achter een doctoraatproefschrift: wat is dat, is er een link met ISBN en is dat verplicht?

Wat is een D-nummer?

Een D-nummer is het depotnummer van de Koninklijke Bibliotheek van België. Een depotnummer is de code die een uitgever van boeken in België verplicht vooraan of achteraan in een boek moet plaatsen ter identificatie van boek en uitgever. 

Het mag dus niet worden verward met het ISBN-nummer dat van economische origine is en bovendien niet verplicht is.

 

Is een D-nummer voor een doctoraatproefschrift verplicht? 

Indien je een ISBN-nummer aanvraagt, dan is je doctoraatsthesis een officiële publicatie en ben je ook verplicht om een D-nummer te vermelden (en 2 exemplaren naar de KBR op te sturen voor het wettelijk depot).

  • Verloopt je ISBN-aanvraag via de faculteitsbibliotheek bio-ingenieurswetenschappen, dan zorgen zij voor het D-nummer. (Ter informatie: dit is een dienstverlening die niet standaard door andere faculteitsbibliotheken wordt aangeboden.)
  • Het D-nummer kan door een uitgever aangevraagd worden. Het D-nummer is dan van de vorm: de letter ‘D’ wordt gevolgd door het jaar van uitgave, het toegekende uitgeversnummer en het volgnummer van de publicatie in het register van de uitgever. Voorbeeld: D/2018/14.289/4
  • Auteurs die in eigen beheer uitgeven (m.a.w. je gebruikt de uitgeverij uitsluitend als drukker, maar de auteur wordt dan nog steeds als uitgever gezien!), vervangen het uitgeversnummer en het volgnummer door de voornaam en naam van de auteur, gevolgd door het woord ‘uitgever’. Voorbeeld: D/2019/Jan Janssens, uitgever

Indien je geen ISBN-nummer aanvraagt, dan beoog je enkel intern gebruik (jury, onderzoeksgroep, familie en vrienden) en beoog je geen handelseditie uit te geven die je commercieel wil aanbieden om een breder publiek te bereiken. In dat geval is het niet verplicht om een D-nummer te hebben. Je moet je doctoraatsthesis ook niet in het depot te deponeren.

 

 

Bronvermelding

KBR. (n.d.). Publicaties deponeren.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 mei 2024 09:23