Nagoya: Hoe vind ik de ABS-wetgeving van een bepaald land?

Online wetgeving vinden

Bezoek de website van het ABS Clearing House. Dit is de officiële website van het Nagoya-Protocol. Indien een land wetgeving inzake ABS opstelt, of procedures wijzigt, moet het alle relevante informatie doorsturen naar deze website, die fungeert als een eerste informatiedatabank voor potentiële gebruikers.

 

1. Selecteer op de kaart het relevante land.

We gebruiken het voorbeeld van Frankrijk. Rechts vind je een keuzemenu.

Voor je opzoekwerk zijn deze links het handigst:

- 'Legislative, Administrative or Policy Measure': hier vind je een oplijsting van alle relevante wetgeving van het land, mét een beknopte samenvatting, en links naar de toepasselijke wetsartikels. Dit is vooral handig indien de wetten in een voor jou onbekende taal opgesteld zijn.

- 'ABS Procedure': hier staan de procedures die je moet volgen, m.a.w. het stappenplan of de handleiding die je zal toelaten een vergunning aan te vragen. Ook de aanvraagformulieren kan je hier vaak vinden.

- 'National Websites or Databases': ook hier vind je meestal de aanvraagprocedure en nodige formulieren.

 

 

2. 'Legislative, Administrative or Policy Measure'

In de lijst vind je per item nuttige info ('Elements of the measure'). Je wil nu vooral weten of er maatregelen rond 'Access' en 'Benefit-Sharing' zijn. Bij het item 'LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016' vind je deze inderdaad terug, met vermelding van de specifieke artikels in de wet.

 

3. 'ABS Procedure'

Hier zie je dat Frankrijk drie verschillende procedures heeft. Gebruik je biologisch materiaal met een commercieel of niet-commercieel doel, of gebruik je traditionele kennis?

In het geval van onderzoek zonder commercieel doel zie je bijvoorbeeld dat je een voorafgaande notificatie moet doen d.m.v. het vermelde formulier.

Vermeldt je geslecteerde land geen ABS procedure? Dat kan betekenen dat het land geen eisen stelt aan de toegang tot zijn genetische bronnen en de daarmee verband houdende traditionele kennis. (Je zal dan waarschijnlijk ook geen maatregelen voor 'access' en 'benefit-sharing' aantreffen in de nationale wetgeving.) Dit is zo bij heel wat Europese landen.

 

4. 'National Websites or Databases'

Het is raadzaam om de nationale website te raadplegen. Helaas is die soms enkel beschikbaar in de lokale taal, of bevat ze geen duidelijke informatie.

 

5. Andere nuttige informatie op de website van het ABS Clearing House

Je vindt er ook de contactgegevens van het National Focal Point (aanspreekpunt) en de bevoegde autoriteiten.

Zij zijn je contactpunten voor het geval je contact moet opnemen met het land voor toegangsverzoeken. Uit het voorbeeld hieronder (België) blijkt dat er meer dan één bevoegde instantie kan zijn (Bovendien: het Vlaamse en het Waalse Gewest hebben hun eigen, en verschillende, ABS-maatregelen: Vlaanderen stelt geen eisen; Wallonië volgt eerder de Franse werkwijze.)

 

 

Verzoek het land om informatie

Wanneer je geen duidelijke informatie over de ABS-wetgeving kan vinden, moet je contact opnemen met het land zelf.

De beste weg kan je partnerorganisatie of contactpersoon in het land zijn. Hij of zij is wellicht op de hoogte van de nationale voorschriften. In zeldzame gevallen moeten ABS-aanvragen worden gedaan via een lokale partner.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met het National Focal Point. Het is het beste om de bevoegde nationale instantie (Competent National Authority) aan je e-mail toe te voegen. Indien op de website van het ABS Clearing House of op de nationale website meer dan één e-mailadres wordt vermeld, stuur je je verzoek naar alle adressen.

In je email kan je al bijzonderheden over je project en toegangswensen vermelden. Zie de Onderzoekstip over de naleving van het Nagoya-protocol voor meer informatie.

Het is mogelijk dat een land dat partij is bij het Nagoya-protocol nog geen nationale wetgeving heeft aangenomen. In dat geval is het Nagoya-protocol (nog) niet van toepassing. Vraag toch om bevestiging aan het land zelf.

 

!! Ook landen die geen partij zijn bij het Nagoya-Protocol (Australië, Colombia, ...) kunnen ABS-wetgeving hebben! Hier kan je enkel terecht op de website van het land zelf.

Als je niet zeker bent, of als de toegang problematisch lijkt, is het land misschien niet de beste partner voor je onderzoek.

Neem contact op met nagoya@ugent.be als je problemen ondervindt of vragen hebt.Bronvermelding

Officiële website can het Access and Benefit-Sharing Clearing House

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 17 mei 2024 15:52