Nagoya: Is traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen ook onderworpen aan het Nagoya-protocol?

Wat is 'traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen'?

Volgens het Nagoya-protocol wordt hieronder verstaan de traditionele kennis waarover een inheemse of plaatselijke gemeenschap beschikt en die relevant is voor het gebruik van genetische (lees: biologische) bronnen. Het is kennis die informatie bevat over het (potentieel) nut en gebruik van planten en andere organismen.

'Toegang krijgen' tot zulke traditionele kennis houdt in dat je zulke informatie gaat bevragen of op een andere manier te weten komt. In dat geval geldt het Nagoya-protocol. Het definiëren van deze traditionele kennis en het afspreken van wat je ermee plant te doen in je onderzoek is soms complex, en wordt, indien het land in kwestie er wetgeving over heeft, afgesproken met het land d.m.v. onderling overeengekomen voorwaarden (Mutually Agreed Terms of MAT).

Enkele voorbeelden die als leidraad kunnen dienen bij het beantwoorden van deze vraag voor je onderzoek zijn:

  • De naam en de habitat van een vis achterhalen door een plaatselijke visser te bevragen komt NIET overeen met het krijgen van toegang tot traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen.
  • Het achterhalen van medicinale gebruik van een plant door de dorpelingen in het gebied van de plant te bevragen komt WEL overeen met het krijgen van toegang tot traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen. De zaken zullen anders worden onderhandeld naargelang hoe je deze informatie (van plan bent) te gebruiken, bv. in onderzoek naar de heilzame eigenschappen van het genetisch materiaal of de biochemische verbindingen en deze te gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen, of in onderzoek naar de gewoonten van een volk.

Hoe correct te handelen

Dus ja, dit is onderworpen aan de voorwaarden van het Nagoya-protocol, en vele landen die partij zijn bij het Protocol hebben wetgeving die dit regelt.

  • Bepaal eerst je behoefte aan de traditionele kennis en het gebruik dat je ervan wilt maken.
  • Handel daarna op dezelfde manier als je zou doen voor genetische bronnen. Zie de onderzoektip voor hulp.

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 17 mei 2024 15:52