Wetenschappelijke integriteit training: 7 kennisclips

De kennisclips rond training in wetenschappelijke integriteit: een serie van 7 clips 

In totaal zijn er 7 kennisclips beschikbaar over training in wetenschappelijke integriteit. Ze zijn allen Engelstalig.

Kennisclip 1 - presentatie: de basis

Kennisclip 2 - presentatie: het perspectief van de trainer

Kennisfragment 3 - oefening: de goede onderzoeker

Kennisfragment 4 - oefening: het lab (The Lab)

Kennisfragment 5 - oefening: het dilemmaspel (Dilemma Game) 

Kennisfragment 6 - oefening: de middenpositie

Kennisfragment 7 - oefening: afsluiten

 

Kennisclip 1 en 2 hebben een theoretische benadering. Clip 1 behandelt het concept van wetenschappelijke integriteit. Clip 2 reflecteert over de rol van de docent/trainer.

Clips 3 t/m 7 gaan elk over een andere leer- of oefenvorm en zijn direct toepasbaar, zowel wat betreft de inhoud van het 'lesmateriaal' als wat betreft ondersteunend materiaal voor de docent/trainer.

 

Het is aan te bevelen om eerst clip 1 en clip 2 te bekijken. De andere clips kunnen naar eigen behoefte worden gebruikt. De oefeningen zijn gebaseerd op bestaand trainingsmateriaal (met name van het VIRT2UE project). De oefeningen werden verfijnd om beter aan te sluiten bij de opleidingscontext aan de Universiteit Gent.

 

De filmpjes hebben als doel (toekomstige) trainers van wetenschappelijke integriteit te inspireren en te ondersteunen. Zowel de theoretische achtergrond als de oefeningen kunnen gebruikt worden in verschillende trainingssettings, bv. in een onderzoeksomgeving (bv. als postdoc in je onderzoeksgroep, als groepsleider; professor of PI, etc.) of in de reguliere onderwijssetting (als docent in BaMa-cursussen).

 

Aandacht voor het concept van wetenschappelijke integriteit is een voorwaarde voor kwaliteitsvol werk in de hele academische wereld.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 19 februari 2024 16:53