Zoekjaar voor internationale onderzoekers met een aflopende gastovereenkomst

Internationale onderzoekers met een gastovereenkomst kunnen een zoekjaar aanvragen. Dit geeft hen, net zoals de studenten, het recht op verblijf voor 12 maanden om te ‘zoeken’ naar een gepaste job in België.

Wanneer kan je een zoekjaar aanvragen?

Tijdens verblijf in België

Na de voltooiing van het onderzoek in België kan de onderdaan van een derde land vragen om gemachtigd te worden om zijn verblijf met maximum 12 maanden te verlengen, om werk te zoeken of een onderneming op te richten. De aanvraag voor het zoekjaar wordt opgestart bij de stad van verblijf in België, uiterlijk 15 dagen voor het verstrijken van de voorgaande verblijfsvergunning.

Na mobiliteit naar België

Onderzoekers die hun onderzoek voltooiden in een andere lidstaat van de Europese Unie en in het kader van een mobiliteitsprogramma een deel in België verbleven, moeten het zoekjaar aanvragen ten laatste 15 dagen vóór het vervallen van hun verblijfskaart als onderzoeker in de 1ste lidstaat. Deze onderzoekers doen de aanvraag bij de Belgische ambassade in de 1ste lidstaat van verblijf of bij de gemeente vanuit een kort of lang wettig verblijf.  Zowel onderzoekers die naar België zijn gekomen in korte- als in lange-termijnmobiliteit kunnen hier gebruik van maken. Het verblijf moet niet meteen volgen op de periode van de mobiliteit in België, maar wel na de voltooiing van het onderzoeksproject.

Meer informatie over de aanvraagprocedure: https://ugentbe.sharepoint.com/sites/intranet-personeelszaken/SitePages/Zoekjaar.aspx

Vertaalde tips


Laatst aangepast 18 maart 2024 13:54