AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond privacy. Hij creëert een uniform Europees wetgevend kader en geeft burgers/betrokkenen meer controle over de manier waarop hun persoonsgegevens verwerkt worden. De AVG vereist dat organisaties transparant en verantwoordelijk zijn ten aanzien van burgers/betrokkenen over hoe en waarom ze persoonsgegevens verwerken.

Nationale wetgeving

In de AVG is voorzien dat EU-lidstaten voor bepaalde terreinen en uitzonderingen nationale wetgeving kunnen opstellen. In België werd op 5 september 2018 de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De mogelijkheid die voorzien is in de AVG om op nationaal niveau uitzonderingen te voorzien, houdt ook in dat je in onderzoeksprojecten waarbij organisaties/instellingen uit verschillende lidstaten betrokken zijn, de nationale wetgeving van alle betrokken lidstaten grondig moet bekijken en de verwerking conform deze vereisten moet uitvoeren.

Gedragscode UGent

Aan de UGent werden de vereisten van de AVG opgenomen in de Generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Meer informatie

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 25 augustus 2023 11:25