AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorie├źn van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens)

Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid kunnen blijken.

Uitzonderingsgronden voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Hoewel de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in principe verboden is, voorziet de AVG een uitzondering voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden of -projecten waarbij het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens noodzakelijk is. Dit betekent echter niet dat je geen voorwaarden meer moet naleven: je moet passende en specifieke maatregelen treffen om de belangen en de privacy van de betrokkene te beschermen. 

Naast wetenschappelijk onderzoek, zijn er verschillende andere uitzonderingsgronden voor de verwerking van de bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals wanneer:

  • de betrokkene zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking voor een of meer welbepaalde doeleinden heeft gegeven;
  • de gegevens door de betrokkene openbaar gemaakt zijn;
  • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
  • de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, medische diagnosen, of het verstrekken van gezondheidszorg;
  • de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
  • de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang;

Om rechtmatig deze bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verwerken, moet je verwerkingsactiviteit (binnen je onderzoek) berusten in één van deze uitzonderingsgronden. 

Registratie in het AVG register

Als je bijzondere categorieën van persoonsgegevens gaat verwerken, zoals gezondheidsgegevens of patiëntendata, dien je dit vervolgens in het AVG Register aan te geven. Bovendien moet je in het AVG Register ook motiveren in welke uitzonderingsgrond jouw verwerkingsactiviteit in je onderzoek berust.

Meer tips

Translated tip


Laatst aangepast 9 december 2019 09:33