AVG: wanneer is deze wetgeving van toepassing op mijn onderzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is van toepassing

  • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. verzamelt, vastlegt, ordent, structureert, opslaat, bijwerkt of wijzigt, opvraagt, raadpleegt, gebruikt...) in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van de oorsprong van de persoonsgegevens
  • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt, en dus alleen of samen met een andere onderzoeker/instelling beslissingen neemt over het doel en de middelen van de verwerking
  • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) als verwerker optreedt; dit betekent dat je persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een derde

Meer informatie

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 28 augustus 2023 10:48