AVG: Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek?

 

Een ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Er zijn 3 categorieën datalekken te onderscheiden:

  • Inbreuk op de vertrouwelijkheid:  Wanneer er sprake is van een onbevoegde of onopzettelijke openbaring van, of toegang tot persoonsgegevens.
  • Inbreuk op de integriteit: Wanneer er sprake is van een onbevoegde of onopzettelijke wijziging van persoonsgegevens.
  • Inbreuk op de beschikbaarheid: Wanneer er sprake is van een onbevoegd of onopzettelijk verlies van toegang tot, of vernietiging van persoonsgegevens.

 

Mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een datalek zijn:

  • toegang tot persoonsgegevens door een onbevoegde derde;
  • een opzettelijke of onopzettelijke actie die de beveiliging van persoonsgegevens beïnvloedt;
  • het verzenden van persoonsgegevens naar een onjuiste ontvanger;
  • diefstal of verlies van computerapparatuur (zoals een USB-stick) met persoonsgegevens;
  • het wijzigen van persoonsgegevens zonder toestemming.

 

De AVG verplicht instanties/instellingen om ernstige datalekken, binnen de 72 uur nadat er kennis van werd genomen, te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie indien het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden (zoals de privacy) van de betrokken personen. Ook de betrokken personen moeten op de hoogte worden gebracht als de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor hun rechten en vrijheden oplevert.

De eventuele melding aan de toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit en de betrokkene(n) zal door de UGent gebeuren. Binnen de UGent dienen onderzoekers een (vermoeden van een) datalek dan ook zo snel mogelijk te melden bij de DICT-Helpdesk via DICT HelpMe.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 4 maart 2024 15:52